• info@bozmetsan.com.tr
  • +90 533 151 07 68
  • +90 533 151 07 68

HURDA KABLO

BOZMETSAN Hurda Sanayi, hurda kablo ve diğer metallerin geri dönüşüm sektöründe öncü bir rol oynar. Şirket, hurda kabloların toplanması, işlenmesi ve geri dönüştürülmesi süreçlerini yönetirken, en yakın hurdacı olarak hizmet sunar. Şirketimizin İstanbul hurdacıları arasında tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri, müşteri hizmetleri, adil fiyatlandırma politikaları ve çevreye duyarlı operasyonlarıdır.


Günümüzde, elektrik ve iletişim ihtiyaçlarının artmasıyla birlikte, kablo tüketimi hızla artmaktadır. Bu durum, kullanılmış kabloların çoğunun hurda olarak geri dönüşüm merkezlerine ulaşması anlamına gelir. BOZMETSAN, genellikle Kırkambar Karışık Kablo, Tek Damar Kablo gibi çeşitli türde hurda kabloları toplar ve işler. Bu kablolar genellikle bakır, alüminyum ve bazen de çelik içerir.


Kırkambar Karışık Kablo, genellikle birçok farklı türde kablo ve telin karıştığı geniş bir kategori olarak tanımlanır. Bu kategorideki kablolar genellikle daha düşük bir hurda değerine sahip olabilir, çünkü çeşitli metallerin ayıklanması ve ayrılması daha fazla iş ve zaman gerektirir.


Öte yandan, Tek Damar Kablo genellikle bakır veya alüminyum içerir ve genellikle daha yüksek bir hurda değerine sahiptir. Bu kablolar, genellikle elektrik kablolamasında kullanılır ve geri dönüşümü nispeten daha kolaydır.


Hurda Kablo fiyatları, kablonun içindeki metallerin türüne, saflığına ve piyasa değerine bağlıdır. Örneğin, bakır içeren kablolar genellikle alüminyum içerenlere göre daha yüksek bir değere sahip olabilir. Fiyatlandırma ayrıca kabloların işlenmesi ve ayıklanması için gereken işçilik maliyetlerini de içerir.


BOZMETSAN Hurda Sanayi, hurda kablo toplama ve işleme sürecinde müşterilere adil ve rekabetçi fiyatlar sunar. İstanbul hurdacıları arasında, BOZMETSAN, müşteri hizmetlerine, çevresel sürdürülebilirliğe ve adil iş uygulamalarına olan taahhüdü ile öne çıkar.


Hurda kabloların toplanması ve geri dönüştürülmesi, çevresel sürdürülebilirlik için önemlidir.


Kablolarda bulunan metaller, doğadan çıkarılması enerji yoğun ve çevreye zararlı olan değerli kaynaklardır. Bu nedenle, bu metallerin geri dönüşümü, yeni metallerin üretimi için gereken enerjiyi önemli ölçüde azaltır ve doğal kaynakları korur.


Özellikle, bakır ve alüminyum gibi metallerin geri dönüştürülmesi, bu metallerin yeni üretimine kıyasla %85 ila %95 daha az enerji gerektirir. Bu enerji tasarrufu, sera gazı emisyonlarını azaltır ve küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olur.


BOZMETSAN Hurda Sanayi, hurda kablolardan bu metalleri çıkararak, geri dönüşüm sürecini optimize eder ve çevresel sürdürülebilirliği artırır. Şirket, kablolardan metal çıkarmak için en son teknoloji ve teknikleri kullanır, bu sayede hem daha verimli bir süreç sunar hem de müşterilere daha iyi fiyatlar sağlar.


Hurda Kablo fiyatları belirlenirken, kabloların içindeki metallerin türü ve kalitesi, geri dönüşüm sürecinin maliyeti ve arz ve talep dikkate alınır. BOZMETSAN, tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak, müşterilere en rekabetçi hurda kablo fiyatlarını sunar.


"En yakın hurdacı" aramasında, İstanbul hurdacıları arasında öne çıkan BOZMETSAN, müşteri hizmetleri, çevresel sürdürülebilirlik ve adil fiyatlandırma politikalarıyla tanınır. Şirket, hurda kablo toplama ve işleme sürecinde sürdürülebilirlik ve verimlilik öncelikleri doğrultusunda faaliyet gösterir.


Sonuç olarak, hurda kablo toplama ve geri dönüşüm süreci, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik değer açısından önemlidir. BOZMETSAN Hurda Sanayi, bu sürecin önemli bir parçası olup, sektördeki liderliğini müşteri hizmetleri, çevresel sürdürülebilirlik ve adil fiyatlandırma politikalarıyla sürdürmektedir. İstanbul hurdacıları arasında tercih edilen bir isim olan BOZMETSAN, hurda kablo ticaretinde öncü bir rol oynar ve bu değerli kaynakların verimli bir şekilde geri dönüştürülmesine yardımcı olur.